1. การวางแผนกำลังคน

2. การสรรหา บรรจุแต่งตั้งบุคลากร

3. การพัฒนาบุคลากร

4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต

5. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

6. การส่งเเสริมจริยธรรมและคุณธรรมในองค์กร

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน