วันที่ 16 และวันที่ 23 กันยายน 2563 นายสายัณห์ จันทร์ละมุด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยาวี-ห้วยโป่ง (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) เพื่อกิจกรรมทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อทบ วัดช้างเผือก การทำผ้ามัดย้อมของกลุ่มแม่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านยางหัวลม ในวันที่ 16 กันยายน 2563 และส่งเสริมให้เด็กรู้จักสังเกต คิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาง่ายๆ ส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย มีกิจกรรม 3 ฐาน คือ กิจกรรมที่ 1 ฐานภูเขาไฟระเบิด กิจกรรมที่ 2 ฐานสีเต้นระบำ กิจกรรมที่ 3 ฐานขวดเป่าลูกโป่ง ในวันที่ 23 กันยายน 2563 ณ พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อทบ วัดช้างเผือกและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยาวี-ห้วยโป่ง ตำบลวังชมภู อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

-6314
1198416574186975894678866503440530363509550n
119907499418697546134557112298837416883799n
1200139424187062394670218575030955223373039n
1199928684187057428004041840907459399459161n
1199717894187000861343036178946946088591964n
1199537574187032561339863576150602540097775n
1199280514187002028009581326326379404754336n
1198925234187059361337187322446683210474888n
1198925224187035261339593258685198172207312n
 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน