คณะผู้บริหาร


นายชัยอนุชิต  ม่วงน้อยเจริญ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู


นายสายัณห์  จันทร์ละมุด

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู


นายวัยชัย  ทองแกมใบ

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู 


นายนาวิน  งานการ

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู

 


นายหัธพงษ์   แจ้งแสงทอง

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู


นายพิรุณ  โฉมอุปฮาด

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู


นางสุรินทร์  ภูมิเขต

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1


นายไฉน  บุดรอด

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1

 
นายอนันท์  วงศ์จันทร์

สมาชิกสมาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2


นายรัฐ  ทายา

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2


นายหัธพงษ์  แจ้งแสงทอง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4


นายมนตรี  เตจะเส

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4


นายประสงค์  บุญประเสริฐ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5


นายพงศกร  เมฆสีเงิน

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5


นายปรีชา  คำทะกอง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6


นายพจน์  โนทา

สมาชิกสมาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6


นายบุญช่วย  ทองเถื่อน

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมูที่ 7


นายจำรัส  นาคนายม

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7

 


นายนาวิน  งานการ

สมาชิกสมาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8


นายคำภู  กำมา

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมูที่ 8


นางพิลัยวัลย์  เรืองฤทธิ์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9

 


นายภูมเรศ  จำปานวน

สมาชิกสมาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9


นายคนอง  มั่นคง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมูที่ 10


นายวีระ  ศรีสวรรค์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10

 


นายจำรัส  แก้วย่อม

สมาชิกสมาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11


นายชำนาญ  ทับมีบุญ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมูที่ 11


นางนิธี  ดอกไม้

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12

 

               ว่าง

 

สมาชิกสมาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12


นายนิยม  แก้วเบี่ยง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมูที่ 13


นายจรุญ  ด้วงธรรม

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 13

 


นางประพจน์  เมืองพรม

สมาชิกสมาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 14

 
 
 
 

              ว่าง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมูที่ 14

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page
018495
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
49
155
865
16481
4520
5275
18495

Your IP: 35.173.57.84
2020-02-28 05:25