วิสัยทัศน์ (Vision)


พันธกิจ (Mission)

  1. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนา และมีความรู้ความเข้าใจในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
  2. เพื่อพัฒนาการคมนาคมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการมีมาตรฐานและเพียงพอ
  3. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ
  4. เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพที่มั่นคงและมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ
  5. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการศึกษา มีความมั่นคงทางสังคม มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีความเป็นอยู่ที่ดีมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ ปลอดจากยาเสพติดและสามารถดำรงชีพอยู่ในสังคมได้อย่่างมั่งคง
  6. เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page
024403
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
123
193
562
22386
5638
4790
24403

Your IP: 34.239.150.22
2020-03-31 16:17