คณะผู้บริหาร

นายชัยอนุชิต  ม่วงน้อยเจริญ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-9603677

นายสายัณห์  จันทร์ละมุด

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 083-9575871

นายเฉลิมชัย  เพ็ญทอง

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 084-8162922

หัวหน้าส่วนราชการ/ผู้อำนวยการกอง

นายพิรุณ  โฉมอุปฮาด

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 086-2144831

                                                 

                  นางปัฐกาญจน์  แตโช                             นางปราณี  มีบุศย์                            นายสมภพ  ทองจันทร์

                    หัวหน้าสำนักปลัด                               ผู้อำนวยการกองคลัง                          ผู้อำนวยการกองช่าง

          หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 087-8492849    หมายเลขโทรศัพท์มืิอถือ  086-2016604     หมายเลขโทรศัพท์มือถือ  086-2030602

                                                  

                  นางอ้อมอุมา  แก้วจีน                         นางสาวอาทิตยา  ตันติบูล                    นางสาวนงลักษณ์  ด้วงคำจันทร์

                ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ                ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม             นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาราชการแทน

        หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 083-1650059  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 083-1644442        ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

                                                                                                        หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-6044994

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

481946
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
301
359
301
477469
2403
17810
481946

Your IP: 162.158.162.93
2023-02-05 17:00