คณะผู้บริหาร

นายชัยอนุชิต  ม่วงน้อยเจริญ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู

 หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-9603677

นายสายัณห์  จันทร์ละมุด

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 083-9575871

นายเฉลิมชัย  เพ็ญทอง

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 084-8162922

หัวหน้าส่วนราชการ/ผู้อำนวยการกอง

นายพิรุณ  โฉมอุปฮาด

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 086-2144831

นางสาวยุขนิษฐ์ชา  โสพรหม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 097-9324300

                                                                                                                                

          นางปัฐกาญจน์  แตโช                               นางปราณี  มีบุศย์                               นายสมภพ  ทองจันทร์

            หัวหน้าสำนักปลัด                                 ผู้อำนวยการกองคลัง                             ผู้อำนวยการกองช่าง

  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 087-8492849     หมายเลขโทรศัพท์มืิอถือ  086-2016604     หมายเลขโทรศัพท์มือถือ  086-2030602   

                                                              

           นางอ้อมอุมา  แก้วจีน                               นางสาวอาทิตยา  ตันติบูล                     นางสาวอาทิตยา  ตันติบูล

         ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ               ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน      ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม            

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 083-1650059           ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม     หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 083-1644442

                                                      หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 083-1644442        

                                                                                                        

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

649934
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
625
577
2418
641745
23170
23930
649934

Your IP: 162.158.162.159
2023-09-27 21:05