นายชัยอนุชิต  ม่วงน้อยเจริญ

ตำแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ  089-9603677 

                                                              

นายสายัณห์  จันทร์ละมุด                                                             นายวันชัย  ทองแกมใบ

ตำแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู                             ตำแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ  083-9575871                                   หมายเลชโทรศัพท์มือถือ  085-7311529

นายพิรุณ  โฉมอุปฮาด

ตำแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ  086-2144831

นายพนิต  จันทร์เที่ยง

ตำแหน่ง  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ  081-5327167

                                                                         

นางปัฐกาญจน์  แตโช                                  นางปราณี  มีบุศย์                                      นายสมพภ  ทองจันทร์

ตำแหน่ง  หัวหน้าสำนักปลัด                         ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองคลัง                            ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 063-1145214        หมายเลขโทรศัพท์มือถือ  086-2016604         หมายเลขโทรศัพท์มือถือ  091-1352556         

                                                 

นางอ้อมอุมา  แก้วจีน                                            นางสาวอาทิตยา  ตันติบูล

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม          ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ  087-2072121                    หมายเลขโทรศัพท์มือถือ  061-1451599

  

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

154962
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
75
550
3080
149043
3416
11428
154962

Your IP: 3.236.222.124
2021-05-08 01:53