1. การประชุมสภา อบต.วังชมภู เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565

การกำหนดสมัยประชุมสภาฯ

pdf

1.กำหนดสมัยประชุมฯ

Size: 490.91 KB
Hits : 144
Date added: 2565-04-26

2. การประชุมสภา อบต.วังชมภู สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564

การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก

pdf

2.สมัยสามัญ สมัยแรก

Size: 7.73 MB
Hits : 143
Date added: 2565-04-26

 3. การประชุมสภา อบต.วังชมภู สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2564

การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สอง

pdf

3.สมัยสามัญ สมัยที่ 2

Size: 6.03 MB
Hits : 127
Date added: 2565-04-26

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน