ประกาศการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู มีผลการประเมินระดับ AA โดยได้คะแนน 97.84 คะแนน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2563 จำนวน 15.14 คะแนน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู โดยศูนย์บริการคนพิการทั่วไปได้ดำเนินการ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ที่อยู่อาศัยให้กับคนพิการ จำนวน 5 ราย

องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู ได้จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการบริเวณสำนักงานที่ทำการ ประกอบด้วย ห้องน้ำคนพิการ ทางลาดและที่จอดรถ พร้อมป้ายสัญลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู โดย นายวันชัย  ทองแกมใบ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้ความช่วยเหลือมอบเงินและสิ่งของดำรงชีพเบื้องต้น ให้แก่ ผู้ประสบอัคคีภัย เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เหตุเกิดเวลา 01.00 น. สถานที่เกิด บ้านเลขที่ 155 หมู่ที่ 12 (กลุ่มค่ายลูกเสือ) ตำบลวังชมภู อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นางสมบุญ ทุเรียนไธสง (มารดาผู้ประสบอัคคีภัยเป็นผู้รับมอบแทน)

เกี่ยวกับหน่วยงาน

212286
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
276
438
3026
206241
10469
12165
212286

Your IP: 162.158.166.243
2021-09-25 14:17