วันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายชัยอนุชิต  ม่วงน้อยเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย-สุขภาพจิตผู้สูงอายุตำบลวังชมภู ประจำปี 2564 เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องสุขภาพกาย-สุขภาพจิตและส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ผู้สูงอายุในการดูแลตนเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ให้กับผู้สูงอายุภายในตำบลวังชมภู จำนวนกว่า 50 คน ณ วัดแสนสุข ตำบลวังชมภู อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

S10756146
S10756147
S10756143
S10756142
S10756141
S10756140
S10756139
S107561370

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู โดยนายชัยอนุชิต  ม่วงน้อยเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ แหล่งศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โดยมี นายกฤษณ์  คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด กรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะและกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ แหล่งศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ประชาชนจิตอาสา ภายในตำบลวังชมภู เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 250 คน ณ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านยางหัวลม หมู่ที่ 7 ตำบลวังชมภู อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

23
22
21
20
19
18
17
16
11
7

วันที่ 20 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสายัณห์ จันทร์ละมุด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการให้ความรู้ในการเลี้ยงดูและเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย" ให้กับพ่อแม่ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็กเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยและร่วมกันพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู

16261651152386705928725034038621229638440322o
16298379552386726628722967938963821195399174o
16287349452386728062056156737672798368191567o
16276193052386718062057157612316497797019890o
16248102352386719295390364982676202509396148o
16231915352386720528723574070859280000010653o

องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู ได้รับหนังสือแจ้งจากอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ให้ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 กรณีเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบดำเนินการทวงถามหนี้กับลูกหนี้โดยวิธีการกระทำต่อลูกหนี้อันเป็นการใช้กำลังประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกายหรือทำให้เสียหายแก่ทรัพย์สินหรือชื่อเสียงของลูกหนี้บ่อยครั้ง ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการทวงถามหนี้ที่ผิดกฏหมายและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการทวงถามหนี้ที่ถูกต้อง รวมทั้งช่องทางการร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทวงถามหนี้และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ทวงถามหนี้และลูกหนี้ทราบถึงข้อปฏิบัติในการทวงถามหนี้ที่ถูกต้องและเหมาะสม

เกี่ยวกับหน่วยงาน

154982
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
95
550
3100
149043
3436
11428
154982

Your IP: 3.236.222.124
2021-05-08 02:17