การติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ระบบประปาหมู่บ้าน
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู ได้ทำการติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ระบบประปาหมู่บ้าน ประจำปี 2565 จำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 10 หมู่ที่ 11 และหมู่ที่ 14 ต.วังชมภู อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จหมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 11 ส่วนหมู่ที่ 14 อยู่ระหว่างการดำเนินการ สืบเนื่องจากประปาหมู่บ้านหลายแห่งประสบปัญหาในเรื่องการบริหารงบประมาณ เพราะต้องจ่ายค่าไฟฟ้าเพื่อผลิตน้ำประปามากกว่ารายรับจากการเก็บค่าน้ำประปา ส่งผลให้บางหมู่บ้านประสบปัญหาในเรื่องค่าใช้จ่ายมาโดยตลอด องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู จึงได้มีแนวทางแก้ปัญหาให้กับหมู่บ้านในเขตพื้นที่ โดยส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนจากธรรมชาติ คือการนำพลังงานแสงอาทิตย์ หรือโซลาร์เซลล์มาใช้แทนการใช้ไฟฟ้า
170996
170991
170990
170987
170986
170985
1709840
170981
171033
171032
171031
171024
171022
1710220
171016
171019
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน