ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู
การแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าควบคุมหรือซากสัตว์ป่าควบคุม
ด้วยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้กำหนดระยะเวลาการแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าควบคุมหรือซากสัตว์ป่าควบคุม โดยกำหนดหลัก วิธีการ เงื่อนไข การแจ้ง และรับแจ้ง ทั้งนี้ สามารถสอบถามหรือแจ้งรายละเอียดตาม QR Code แนบตามเอกสารด้านล่าง
2023-01-190024
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน