วันที่ 1 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภูได้จัดทำโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยจัดให้ความรู้เรื่อง การคัดแยกขยะ และการทำขยะให้เกิดประโยชน์ แก่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้นำหมู่บ้าน , อสม.ประจำหมู่บ้าน แม่บ้าน และประชาชน ,ร้านค้าทั่วไป ในตำบลวังชมภู จำนวน 60 คน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู

37597521923961098972302934732469766534924365n
37585705923961131405633022920924461083727875n
37575211823961120272300807409446429360964718n
37558791023961089905637178548614531577379184n
37556486623961099605636201742484350061515631n

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน