เชิญชิม เชิญชอป ของดีประจำถิ่น ตลาดต้นยาง 300 ปี
เชิญชิม...อาหารประจำถิ่นหาทานยาก พืชผัก สดๆจากสวน ปลอดภัยไร้สารเคมี
ผลิตภัณฑ์ชุบชน ของฝาก ของขี่ระลึก
เปิดจำหนายสินค้าทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9.00-15.00น.
ยินดีต้อนรับ ตลาดตันยาง 300 ปี
สนับสนุนโดย องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู อำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบูรณ์

300240-1

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน