ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู
เรื่อง การป้องกันตนเองจากอันตรายจาก โรคไข้ซิก้าและโรคไข้เลือดออกในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ ช่วงที่ผ่านมา ไวรัสซิกา : Zika virus หรือ ไข้ซิกา ได้ระบาดขึ้นในประเทศไทย ทั้งในกรุงเทพ และต่างจังหวัด และเพื่อป้องกันตัวเราจากโรคร้ายนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู จึงอยากให้ประชาชนทำความรู้จักโรคไข้ซิกาและโรคไข้เลือดออกว่าคืออะไร และเรียนรู้วิธีป้องกันตัวเองจากไวรัสซิกา
PhotoAlbum1
virus
2023-065c0bcb90ae2cc32
zcunl2YMon102003
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน