ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู เรื่อง ช่องทางร้องเรียนร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย
5 ช่องทางร้องเรียนร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย
1. ยื่นร้องเรียนร้องทุกข์ด้วยตนเองที่ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย ณ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ณ ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ
2. ยื่นเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านช่องทางไปรษณีย์ ตู้ ป.ณ.101 ปณฝ.มหาดไทย กรุงเทพฯ 10200 ไปรษณียตามที่อยู่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทุกจังหวัด และไปรษณีย์ตามที่อยู่ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกอำเภอ
3. แจ้วร้องเรียนทุกข์ผ่านทางโทรศัพท์สายด่วน 1567 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
4. แจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านแอปพลิเคชัน MOI 1567 ทั้งระบบปฏิบัติการ IOS และ Android
5. แจ้งร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์ https://damrongdham.moi.go.th/ ของศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย และเว็บไซต์ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทุกจังหวัด
***!!! หากสงใสในช่องทางการติดตอศูนย์ดำรงธรรม ให้ติดต่อ ณ ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ศูนย์ดำรงธรรมองค์กรณ์ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือโทร สายด่วน 1567 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
40028898724367280731684753418565163977638290n
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน