องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู

เลขที่ ๑๙๙ หมู่ที่ ๘ ตำบลวังชมภู อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๒๑๐

โทร ๐๕๖-๗๗๑๓๓๓ ,โทรสาร ๐๕๖-๗๗๑๓๓๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected]

E-mail [email protected]

Http://Wangchomphu.go.th

เกี่ยวกับหน่วยงาน