ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจดทะเบียนนิติบุคคลผู้ประกอบกิจการฮัจย์ ด้วยทางองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู ได้รับหนังสือจากอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ว่า คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ได้มีมติที่ประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เห็นชอบให้สำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยออกประกาศ เรื่อง ให้นิติบุคคลยื่นคำขอใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบกิจการตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. 2524 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามได้ทราบโดยทั่วกัน

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู ได้รับหนังสืออำเภอเมืองเพชรบูรณ์ว่ากระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือน มกราคม 2563 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานตามนโยบายและภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งออกอากาศสดทางสถานีวิทยุพิทักษ์สันติราษฎร์ คลื่นความถี่ FM 91 MHz (สวพ.91) และสามารถรับฟังรายการสดได้ทาง WWW.fm91bkk.com ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 12.05 - 12.25 น. รวมทั้งสามารถฟังรายการย้อนหลังได้ทาง WWW.pr.moi.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู จึงขอฝากข่าวประชาสัมพันธ์ รายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือน มกราคม 2563 และสามารถดาวโหลดผังรายการประจำเดือนมกราคม 2563 ทาง WWW.phetchabun.go.th หัวข้อ : หนังสือแจ้งเวียนส่วนราชการ/ดาวน์โหลดเอกสาร

คลังความรู้

012468
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
191
161
483
10868
3768
4694
12468

Your IP: 18.232.51.247
2020-01-21 19:46