ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจดทะเบียนนิติบุคคลผู้ประกอบกิจการฮัจย์ ด้วยทางองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู ได้รับหนังสือจากอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ว่า คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ได้มีมติที่ประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เห็นชอบให้สำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยออกประกาศ เรื่อง ให้นิติบุคคลยื่นคำขอใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบกิจการตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. 2524 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามได้ทราบโดยทั่วกัน

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ด้วยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ แหล่งศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านยางหัวลม หมู่ที่ 7 (วัดช้างเผือก) ตำบลวังชมภู อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดย นายสมพงษ์ ทองหนูนุ้ย รองผอ.ศอ.จอส.พระราชทานอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ รักษาราชการแทน ผอ.ศอ.จอส.พระราชทานอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ แหล่งศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ นายก อปท. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม 500 คน

    

    

    

    

    

 

เกี่ยวกับหน่วยงาน

051291
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
296
330
296
48571
4005
8317
51291

Your IP: 34.204.187.106
2020-07-12 21:05