ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2562 ด้วยทางองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู ได้รับหนังสือจากอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ว่ากระทรวงสาธารณสุขแจ้งว่า จากการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ของกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรคในปี 2562 ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 มีรายงานผู้ป่วย จำนวน 342,143 ราย โดยพบว่า ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ที่มีปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ มีโรคประจำตัว ไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู จึงขอประชาสัมพันธ์เพื่อให้การเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2562 ในสถานที่ที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคระบาดของไข้หวัดใหญ่ ในพื้นที่ที่มีคนรวมตัวกันจำนวนมาก เช่น การประชุมขนาดใหญ่ งานนิทรรศการ และกิจกรรมอื่นๆ ในช่วงที่มีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่และขอประชาสัมพันธ์เอกสารคำแนะนำสำหรับกิจกรรมการรวมตัวของคนหมู่มากเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรค

    

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน